Gratis waardebepaling

Gebruiksvoorwaarden

Optima streeft naar correcte berichtgeving, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de vastgoedinformatie en andere inhoud die u kan terugvinden op onze site, doch kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de website. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de onze website gedownloade bestanden.

Wij doen al het mogelijke om de advertenties op onze website regelmatig bij te werken. Echter kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De vastgoedadvertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.